Sách

Cẩm nang Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (tiếng Việt)
Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt - Trung
Đầu tư vào Bình Định
Cần Thơ Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Diễn đàn xúc tiến dầu tư Tây Nguyên
Ninh Thuận - Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Trà Vinh - Nơi đầu tư thành công của doanh nghiệp
Bến Tre - Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu
Cẩm nang Xúc tiến đầu tư Bình Phước - Việt nam
Xúc tiến thương mại Đắk Lắk
Cẩm nang Xúc tiến Thương mại Bà Rịa - Vũng Tàu