Quy trình kỹ thuật Sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng

Quy trình kỹ thuật Sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng

Quy trình kỹ thuật Sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng

Mã SP:

Đề án nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa tỉnh Cà Mau

Quy trình kỹ thuật Sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng


Chia sẻ
Nội dung đang được cập nhật...
Nội dung đang được cập nhật...
Sản phẩm cùng loại
Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh
Sổ tay tuyên truyền
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ thâm canh Biofloc
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ thâm canh