Tư vấn đấu thầu

Davicom có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu gồm: lập hồ sơ mời thầu, tư vấn hình thức đấu thầu, tổ chức đấu thầu trọn gói... đúng quy định của pháp luật, hồ sơ chặc chẽ, an toàn.

Đánh giá hồ sơ thầu (1)
Đánh giá hồ sơ thầu
Mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
Đăng báo mời thầu
Tổ chức lễ mở thầu
Tư vấn chấm thầu - Đánh giá xét hồ sơ