Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại là lĩnh vực hoạt động thế mạnh của DAVICOM, với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến thương mại, có kiến thức chuyên sâu về kinh tế thị trường. Công ty chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại nhằm giúp các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm tiêu biểu; tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và các cơ hội hợp tác kinh doanh; môi trường đầu tư kinh doanh đối với mọi đối tác trong và ngoài nước.

Xúc tiến thương mại 6
Xúc tiến thương mại 1
Xúc tiến thương mại 2
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại 5
Xúc tiến thương mại 4
Xúc tiến thương mại 3