Giới thiệu

 

Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Đại Việt (Davicom) được thành lập ngày 06/4/2007 theo giấy phép kinh doanh số 0304903123 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty có bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực Truyền thông và Công nghệ.

Giới thiệu
Thông điệp cuộc sống
Thông điệp cuộc sống

 

SÁNG TẠO

Sáng tạo vô tận - Ý tưởng đột phá 

KHÁC BIỆT

 Công nghệ và Truyền thông vượt trội

ẤN TƯỢNG

 Nhiều sản phẩm mới "Tuyệt phẩm" 

ĐẲNG CẤP

 Khẳng định giá trị cốt lõi và thịnh vượng

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
DÃ NGOẠI
DÃ NGOẠI
KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY
KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY
TẤT NIÊN
TẤT NIÊN